• Claude Steinke posted an update 1 month, 1 week ago

    Vụ việc người tiêm chất làm đầy filler để nâng mũi nhưng lại bị mù mắt sau khi tiêm fillerến nhiều người có ý định.