• Claude Steinke posted an update 1 month ago

    BS Hùng cho biết ông rất bức xúc khi các spa chỉ có chức năng chăm sóc da đơn thuần nhưng vẫn nhận tiêm filler,.