• Claude Steinke posted an update 1 month ago

    Trường hợp người thực hiện thủ thuật sai cách mà tiêm nhầm vào mạch máu, filler sẽ theo mạch máu di chuyển.

    Also visit my web page :: nâng mũi giá bao nhiêu